• Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  • Διέυθυνση
  • Ώρες Λειτουργίας

Δείγματα των έργων μας

Η κατασκευή σύγχρονων έργων για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα αποτελεί μέρος της δραστηριότητας της εταιρίας μας. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με τον ευέλικτο σχεδιασμό βελτιστοποιούν επίσης τη διαχείριση και συντήρηση των κτηρίων. Η εταιρία Βεντζης ΑΕ έχει αποκτήσει γνώση και ειδίκευση στη μελέτη, έρευνα και κατασκευή κτηριακών συγκροτημάτων , ενεργειακών έργων ανανεώσιμων πηγών και έργων υποδομής, καθώς και για όλες τις σχετικές εργασίες που σχετίζονται με τα έργα αυτά, όπως συστήματα ασφαλείας, συστήματα φωτισμού και συστήματα πυρόσβεσης και δασοπυρόσβεσης.

Ξενοδοχείο στο Μαντείο Δωδώνης

Ξενοδοχείο στο Μαντείο Δωδώνης Ξενοδοχείο στο Μαντείο Δωδώνης Ξενοδοχείο στο Μαντείο Δωδώνης Ξενοδοχείο στο Μαντείο Δωδώνης Ξενοδοχείο στο Μαντείο Δωδώνης

Κατοικία στην Ανατολή

Κατοικία στην Ανατολή Κατοικία στην Ανατολή

Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο

Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο Μεζονέτες στο Νεοχωρόπουλο

Ξενοδοχειακή Μονάδα Μαργαρίτι Θεσπρωτίας

Ξενοδοχειακή Μονάδα Μαργαρίτι Θεσπρωτίας Ξενοδοχειακή Μονάδα Μαργαρίτι Θεσπρωτίας Ξενοδοχειακή Μονάδα Μαργαρίτι Θεσπρωτίας Ξενοδοχειακή Μονάδα Μαργαρίτι Θεσπρωτίας Ξενοδοχειακή Μονάδα Μαργαρίτι Θεσπρωτίας

Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Διατηρητέου Κτιρίου στη Θεσσαλονίκη