• Τηλέφωνα Επικοινωνίας
  • Διέυθυνση
  • Ώρες Λειτουργίας

ΕΤΟΙΜΟ ΣΕΝΑΖ – ΠΡΕΚΙ

ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ / ΕΤΟΙΜΟ ΣΕΝΑΖ – ΠΡΕΚΙ

ΕΤΟΙΜΟ ΣΕΝΑΖ – ΠΡΕΚΙ

Περιγραφή Προϊόντος

Το πρέκι ή σενάζ (chainage) είναι οριζόντιο δοκάρι από οπλισμένο σκυρόδεμα χυτευμένο πάνω σε ένα τοίχο από τούβλα ή που βρίσκεται πάνω από μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Για την επί τόπου κατασκευή ενός πρεκιού διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:

  • Κατασκευή πάνω σε τοίχο
  • Κατασκευή πάνω από πόρτα(πρέκι).

Διαστάσεις έτοιμου σενάζ: 7 Χ 13 Χ 3  , 7 Χ 17 Χ 3, 7 Χ 21 Χ 3